Jak postupovat při evakuaci při požáru? Zaměstnance je nutné školit

Jak postupovat při evakuaci při požáru? Zaměstnance je nutné školit

Požár je jedno z největších rizik v každém podniku. Často přichází nečekaně a během jedné chvilky může napáchat opravdu celou spoustu škod. A to nemluvíme jenom o materiálních škodách, ale mluvíme především o škodách na zdraví nebo na životech. I k těm může dojít kvůli požáru, který vypukne třeba na vašem pracovišti ve vaší firmě. Proto je důležité školit zaměstnance i o tomto možném nebezpečí a o tom, jak při požáru postupovat. Zejména tedy jak se evakuovat nebo jak k evakuaci vlastně přistupovat.  

Aby mohlo dojít k evakuaci nejen zaměstnanců, ale také zákazníků nebo dalších lidí na pracovišti je nutné mít vypracované vhodné evakuační postupy. Podle nich se bude evakuace řídit, pakliže k nim dojde.  

Jak vytvořit evakuační plán? 

Evakuační postupy jsou součástí evakuačního plánu, který je nutné ze zákona vytvořit. Součástí evakuačního plánu jsou veškeré evakuační metody, které jsou definovány různými pojmy a pokyny, kterými se řídit.  

Při vytváření evakuačního plánu se samozřejmě berou v potaz veškerá bezpečnostní opatření, která jsou k dispozici v podniku, dále také v něm jsou často zmíněny i evakuační cesty, které zvolit v případě, že by přece jenom vypukl na místě požár.  

Je nutné školit zaměstnance 

Ať už je ve vašem podniku jakákoli pravděpodobnost toho, že dojde k vypuknutí požáru, měli byste v každém případě proškolit své zaměstnance. To je důležité nejen z důvodu toho, aby věděli, jak při vypuknutí požáru postupovat a jednat, ale také je to zákonná povinnost, kterou jakožto zaměstnavatelé musíte dodržovat.  

Ze zákona se školení zaměstnanců v požární ochraně provádí vždycky při vstupu do zaměstnání a poté v pravidelných intervalech alespoň jednou za dva roky. Odborníky je však doporučované přistupovat ke školení v požární ochraně trochu zodpovědněji, konkrétně by se mělo školení provádět jednou za rok.