Nejčastěji pokládané otázky týkající se BOZP a odpovědi na ně

Nejčastěji pokládané otázky týkající se BOZP a odpovědi na ně

Bezpečnost práce je něco, co se v podnicích musí zkrátka dodržovat. Přes to nejede vlak. Kdyby došlo k tomu, že nebudou dodržovány povinnosti BOZP a přišla by do podniku kontrola ze státní správy, mohla by být podnikateli udělena pokuta, která bude sahat i do výše několika milionů korun. Toho se mnozí podnikatelé obávají, a tak raději plní všechny povinnosti, které jim zákon o BOZP ukládá. Stejně však mají řadu otázek, na které neznají odpovědi. Vybrali jsme ty nejčastější z nich, na které si prozraďme odpověď.  

Kdo je povinen plnit požadavky na BOZP? 

Tou nejčastější otázkou je, kdo je vůbec povinen plnit požadavky na BOZP. Kdo má tuto povinnost, komu hrozí tedy pokuty v případě, že nedodrží povinnosti. Z české legislativy vyplývá, že povinnosti týkající se BOZP musí plnit naprosto každý podnikatelský subjekt, a to tedy i fyzické a právnické osoby. Především mluvíme o subjektech, které mají zaměstnance (a to ať už na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr).  

Co mám dělat, když mám nahlášenou kontrolu z OIP? 

Většina zaměstnavatelů se dostává do stresu v jednom okamžiku, a sice když se ohlásí kontrola z OIP. V tomto okamžiku se podnikatelé ptají na jednu věc, a sice co mají vůbec dělat, když je kontrola nahlášena. Naší odpovědí je, aby rozhodně zůstali v klidu. Pokud agendu BOZP řeší, pak se nemají, čeho bát. Problém by mohl nastat v případě, že agendu BOZP neřeší vůbec. V takovém případě se budou muset hodně snažit, aby ze situaci vyšly opravdu jenom s minimálním postihem.  

Kdo musí procházet školením BOZP? 

Velmi často pokládanou otázkou je, kdo vůbec musí procházet školením na BOZP. Zákon uděluje povinnost každému zaměstnavateli zajistit zaměstnancům školení, a to tedy každému zaměstnanci. Vždy se však školení BOZP musí týkat náplně práce, kterou vykonává.