Jak předcházet požárům komínů, které jsou nyní na denním pořádku?

Jak předcházet požárům komínů, které jsou nyní na denním pořádku?

Topná sezona byla úspěšně zahájena. A zatímco se mnozí lidé už vyhřívají u svých krbů, hasiči jsou v pohotovosti Stejně jako v uplynulých letech, i letos hrozí zvýšené riziko požárů, zejména pak požárů komínů. K tomu dochází zkrátka velice pravidelně a stojí za tím hlavně nezodpovědnost a nedbalost každého jednotlivého občana. Za požárem komínů totiž velmi často stojí špatná instalace, špatný provoz nebo také zanedbaná údržba topidel či odtahy spalin.  

Bohužel podle svědectví hasičů každým rokem roste nezodpovědnost občanů, a tím pádem roste i počet vzniknutých požárů na našem území. Pravdou ale je, že bychom takovému neštěstí, které může způsobit škody sahající do milionů korun, mohli snadno předcházet.  

Kontrolujte pravidelně spalinové cesty 

Tím vůbec nejlepším způsobem, jak každým rokem předcházet požárům komínů, je především pravidelně kontrolovat spalinové cesty. To je ostatně naší povinností, ovšem jen málokterý člověk na tuto svou povinnost opravdu dbá. Kontrola spalinové cesty probíhá především tak, že se vyčistí komín a také se posoudí konstrukční provedení spalinové cesty i včetně spotřebiče, který je k ní připojen. 

K revizím spalinových cest by mělo docházet minimálně jednou ročně, a to právě před zahájením topné sezony. Stejně tak k revizi spalinových cest musí dojít ještě předtím, než se připojí spotřebič.  

Za nedodržování povinnosti hrozí nemalý trest 

Jen málokterý občan si uvědomuje, že nedodržováním této povinnosti hrozí člověku nemalá pokuta, která se klidně může dostat až do výše deseti tisíc korun. Pokud navíc vznikne požár z důvodu nerespektování své povinnosti, pokuta se může dostat až na pětadvacet tisíc korun. 

Tím, že budete pravidelně kontrolovat svůj komín na rodinném domě však nepředejdete jenom pokutě, nad kterou řada lidí jenom mávne rukou. Předejdete tím hlavně vzniku požáru, který může způsobit škody sahající do milionů.