To nejdůležitější, co musí obsahovat dokumentace BOZP

To nejdůležitější, co musí obsahovat dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP je jednou z povinností, které musí zaměstnavatelé dodržovat v rámci bezpečnosti práce. Je to jedna z nejdůležitějších povinností, svou důležitostí se rovná pravidelným školením a dalším zásadám. Bohužel zaměstnavatelé si nejsou vědomi toho, co by taková dokumentace BOZP vlastně měla obsahovat.  

Jenže právě obsah dokumentace BOZP je naprosto klíčový a důležitý. Každý zaměstnavatel musí vědět, co musí v rámci dokumentace evidovat a co v ní musí být obsaženo. Stejně tak si musí být vědom skutečností, které přímo souvisí s bezpečností práce a její dokumentací. Pojďme si proto to nejdůležitější, co dokumentace musí obsahovat, shrnout.  

Vyhledávání a eliminace rizik 

Dokumentace BOZP musí obsahovat především dokumenty o vyhledávání a eliminaci rizik. Myslíme tím dokumenty popisující metodu toho, jak budete vyhledávat či jak jste hledali a následně také odstraňovali zdravotní a bezpečnostní rizika, která by mohla ohrozit zdraví nebo život pracovníků.  

Kategorizace prací 

Také musí dokumentace BOZP obsahovat i dokumenty týkající se kategorizace prací. Dokumenty budou vycházet z reality a musí obsahovat to, jak jste jednotlivé práce rozdělili podle náročnosti a také podle omezení pro jednotlivé pracovníky.  

Pracovnělékařská péče 

Velice důležitou součástí dokumentace BOZP je informování o pracovnělékařské péči. Každý zaměstnavatel by měl mít uzavřenou smlouvu týkající se poskytování lékařských služeb. Mělo by být uvedeno, že zaměstnanec byl o všem poučen, že podstoupil vstupní či pravidelné prohlídky a že byl případně očkován, pokud to vyplývalo z jeho povinností.  

Pracovní úrazy 

Do dokumentace BOZP se také musí uvádět veškeré pracovní úrazy, ke kterým na pracovišti došlo. Kromě jiného se musí uvádět i veškeré nemoci z povolání, které musí být v dokumentaci BOZP zaznamenány také.