Jak vysoký je příplatek za práci ve ztíženém prostředí?

příplatek za práci ve ztíženém prostředí

Věděli jste, že zaměstnanec pracující ve ztíženém prostředí má právo na příplatek? Na koho se příplatky vztahují, jak rozumíme pojmu ztížená práce a další informace se dozvíte v tomto článku.

Co je ztížené prostředí?

Pojem „ztížené pracovní prostředí“ pro účely poskytování příplatku je vymezen v § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Pod pojmem se skrývá prostředí, ve kterém je výkon dané práce spojený s určitými obtížemi, které vyplývají z takzvaného vystavení se ztěžujícímu vlivu. Co vše může být ztěžujícím faktorem? Patří zde například prach, chemické látky a jejich směsi, pracovní procesy, u kterých hrozí chemická karcinogenita, hluk nebo vibrace a radiace.

U všech těchto faktorů musí dojít ke překročení určité hranice. To znamená, že při malé prašnosti nemůžete s příplatkem počítat.

Příplatek

Každý příplatek za vykonávání takové činnosti se stanovuje od minimální mzdy. To znamená, že za dobu ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnance vedle dosažené mzdy také příplatek alespoň 10 % z minimální mzdy. Příplatek se počítá za každou hodinu práce.

Přečtěte si také: Kontroly a zkoušky hasicích přístrojů.

Povinnosti zaměstnavatele

Nezapomínejme, že tento příplatek je pouze minimální. Sám zaměstnavatel tedy určuje jeho výši.

Zaměstnavatel je povinen neustále vyhledávat rizika na pracovišti a nacházet řešení k jejich omezení či odstranění. Jestliže jedno z rizik překročí únosnou hranici, jen možné získání příspěvku za vykonanou práci.

Přečtěte si také: Nezapomínejte na roční prověrky BOZP!