Jak zabránit vzniku požárů v nákupních centrech?

Jak zabránit vzniku požárů v nákupních centrech?

Nákupní centra jsou navštěvována prakticky denně. Každý den lidé utrácí za oblečení, potraviny, hračky nebo elektroniku ve velkých centrech, kde jsou všechny potřebné obchody pěkně na jednom místě. I když si to ale řada lidí neuvědomuje, i na takových místech může dojít k obrovskému ničivému požáru, který může mít na svědomí i desítky či stovky lidí. Nákupní centra, respektive jejich majitelé se musí starat o to, aby byla pravidelně prováděná požární kontrola. Právě pravidelnou požární kontrolou lze zabránit vzniku požárů v těchto objektech.  

Jak již bylo zmíněno, jen málokdo si uvědomuje, že nákupní centra jsou jedny z nejvíce rizikových míst. Vědomi jsou si toho hlavně hasiči, kteří se proto snaží provádět co nejvíce kontrol v těchto místech. Cílem je to, aby se zamezilo možnému zvýšení rizika vzniku požáru. Aby majitelé obchodních center prošli kontrolou, musí pravidelně provádět požární kontroly v daném centru.  

V nákupních centrech se předpisy často nedodržují 

I když jsou nákupní centra jedním z nejrizikovějších míst, je pravdou, že se předpisy o požární ochraně v nákupních centrech příliš nedodržují. A když už se přijde na nějaký prohřešek, majitelé obchodních center sjednají jeho nápravu jenom na velice krátkou dobu. Po nějaké době je tak prohřešek stále aktuální.  

Jen 23% objektů bylo bez závad 

V posledním roce se konalo podobných kontrol hasičů v obchodních center celá spousta. Konkrétně došlo ke kontrole až osmdesáti tisíc objektů. To je sice opravdu hodně, ale bohužel pouze 23 procent kontrolovaných objektů bylo zcela bez závad. U ostatních objektů se našlo rovnou několik prohřešků, které bylo nutné vyřešit. Ale jak jsme zmínili, v mnoha nákupních centrech se jedná jenom o krátkodobé řešení problému. Po nějaké době se nákupní centrum opět stává velice rizikovým místem.