Jaká bezpečnostní opatření ohlásí vzniklý požár na pracovišti či v budově?

Jaká bezpečnostní opatření ohlásí vzniklý požár na pracovišti či v budově?

Požár patří k vůbec největším rizikům a nebezpečím, ke kterým může na pracovišti nebo v jakékoli budově dojít. Věděli jste ale, že vysoké riziko vzniku požáru je v nákupních centrech, kde se denně pohybují stovky lidí? Ovšem nejen nákupní centra, ale prakticky veškerá pracoviště musí splňovat požadavky stanovované požární ochranou. Zkrátka i proti požárům bojují zákony, které je nutné dodržovat.  

Mezi základní požadavky, které musí zaměstnavatelé splňovat, patří například pravidelné školení zaměstnanců. Zaměstnanci musí vědět, jak v případě vypuknutí požáru postupovat. Stejně tak je důležité vypracovat evakuační plán, kterým se budou řídit i hasiči, nejen veškeří zaměstnanci či zákazníci, kteří se zrovna budou nacházet na území objektu, v němž požár vznikl.  

Samozřejmě se ale nesmí zapomínat ani na hlásiče a jiné alarmy, které mají na požár upozorňovat. Je zapotřebí je instalovat a pravidelně kontrolovat, aby v době, kdy požár skutečně vypukne, nezklamaly.  

Ruční požární hlásiče u každého východu 

Například jsou nepostradatelné ruční požární hlásiče, které by měly být nainstalované u každého východu, a to navíc na každém patře objektu. K ručním požárním hlásičům by měl mít přístup naprosto každý. Každý tak může hlásič aktivovat, pokud požár zaznamená.  

Alternativní alarmy jako doplněk k hlásiči 

Na mnoha místech se sází jenom na alternativní alarmy, ale ne všude je tento druh poplachu dostačující. Alternativní alarmy jsou často jenom doplňkem k hlásiči. Alternativní alarmy mají celou řadu podob. Jsou vizuální, ale také mohou být v podobě pagerů pro lidi se sluchovým postižením.  

Detektory kouře a ohně 

A samozřejmě by se měly instalovat i detektory kouře a ohně. Instalují se většinou ve vysoce rizikových oblastech, jako jsou například kotelny nebo kuchyně, také střešní dutiny. Je však třeba je častěji testovat.