Jaké jsou povinnosti pro obchod a prodejny v rámci BOZP?

Jaké jsou povinnosti pro obchod a prodejny v rámci BOZP?

BOZP – to je něco, co musí dodržovat prakticky každý. Ať už se jedná o živnostníka nebo o lídra velké společnosti. Pokud se povinnosti v rámci BOZP dodržují, kontrola ze státní správy nemá potřebu udělit pokutu. Pakliže se však nedodržují, taková pokuta může dosáhnout až na dva miliony korun. Pojďme se nyní podívat na bezpečnost práce v prodejnách a obchodech, kde se na ni taktéž musí dbát.  

Z pohledu bezpečnosti práce jsou prodejny a obchody obecně velmi náročné z pohledu předpisů. Kromě toho, že se musí zajistit bezpečnost na prodejně, musí se také zajistit bezpečnost i ve skladech, kde se například používají vysokozdvižné nebo nízkozdvižné vozíky. Nařízení je v tomto odvětví opravdu mnoho, pojďme si zmínit jen hrstku z těchto povinností. 

Jaké jsou povinnosti v rámci BOZP? 

Prodejny a obchody musí zajistit a také udržovat dokumentaci k bezpečnosti práce. Musí také zajistit nápravné a preventivní opatření, také zpracovat registr potencionálních rizik a dále analyzovat a kategorizovat práce dle výše rizika. Taktéž se musí provádět pravidelné kontroly a revize všech strojů a dalších zařízení v obchodě či se musí zpracovávat směrnice a řád pro sklady.  

Dále je na místě také školení zaměstnanců, a to podle jednotlivých profesí. Dále se musí zpracovat i traumatologický plán nebo zpracovat rozmístění bezpečnostních značek. A samozřejmě se musí poskytnout osobní ochranné pracovní pomůcky či spravovat pracovní úrazy (nutná je evidence i hlášení).  

Rizika v obchodech a prodejnách 

Mezi nejčastějšími riziky, ke kterým dochází v obchodech a prodejnách, respektive ke kterým může dojít, patří například pád osoby z žebříku, dále pořezání ostrými předměty, zásah elektrickým proudem nebo pád břemene z regálů ve skladových prostorách. Dále může dojít k poleptání pokožky nebo k uklouznutí na znečištěné či mokré podlaze.