K jakým úrazům nejčastěji dochází ve školství? Tělocvik není jediné riziko

K jakým úrazům nejčastěji dochází ve školství? Tělocvik není jediné riziko

Škola je obecně vnímaná jako bezpečné místo, a to dokonce i pro ty nejmenší. Možná vás proto překvapí, že v Českých školách dojde každý rok až k 10 tisícům úrazů. Uklidněním pro všechny rodiče může být ale fakt, že z celkového počtu úrazů u dětí jde o objem v řádech procent. I škola totiž musí dodržovat povinnosti týkající se BOZP. O jejich dodržování se stará firma Extéria, o které se dočtete v referencích, zkušenostech a recenzích na internetu.

Více než polovina úrazů se stane v budově školy

Statistiky ukazují, že více než polovina školních úrazů se stane přímo v budově školy při běžné výuce, tedy ve třídě, na chodbách, v šatnách či jídelnách. Dvacet procent z těchto úrazů se přitom stane o přestávkách. Nejběžnější jsou pády, zasažení předmětem či náraz do předmětů, případně postrčení. Následkem bývají zlomeniny, otřes mozku, pohmožděniny, otevřené rány i odřeniny. Obvykle vznikají z nepozornosti a při hraní, a to zejména u menších dětí do 8 let, které jsou aktivnější a zároveň plně neodhadnou možné nebezpečí. Další rizikovou skupinou jsou ale i děti a mládež v období puberty, kdy může dojít k úrazu z důvodu přecenění sil, ve snaze zaujmout, ale třeba i v důsledku osobních sporů mezi spolužáky. 

Tělocvik je také risk

Ke zhruba třetině úrazů dochází během výuky tělesné výchovy, kde může být příčinou buď úraz při kolektivním sportu – v důsledku střetu se spolužákem, nebo s některou z pomůcek. Úraz může zapříčinit ale i špatně provedený pohyb a následný například špatný dopad při skoku a podobně. Statisticky nejběžnějšími úrazy jsou zlomeniny, otřes mozku, pohmožděniny a vyvrtnutí kloubu. 

K úrazu může dojít i na školním hřišti nebo na procházce

Součástí výuky na školách jsou běžně i aktivity typu pobytu na školním hřišti, procházky, zájezdy či výlety, které také mohou být zdrojem úrazů. I během těchto aktivit ovšem platí, že odpovědnost za žáka má škola, která musí dohlížet na jeho bezpečnost. Pokud dojde k úrazu, pak má odpovědnost stále škola, která má obvykle pro tyto účely sjednánu i pojistku odpovědnosti.