Senioři jsou podle hasičů nejvíce požárem ohroženou skupinou

Senioři jsou podle hasičů nejvíce požárem ohroženou skupinou

Požáry na území České republiky vypukají prakticky dnes a denně. Důvodem toho je především nezodpovědnost občanů jako takových, kteří si mnohdy neuvědomují, jaké jsou jejich povinnosti v rámci požární ochrany. Mnozí si své povinnosti dokonce dobře uvědomují, ale nekladou jim sebemenší důraz. Bohužel se mezi nimi najdou i senioři, kteří jsou podle hasičů nejvíce požárem ohroženou skupinou. Výhradně pro ně jsou často pořádány různé přednášky o prevenci před požárem.  

Pokud bychom zapátrali v minulosti, narazili bychom na celou řadu požárů, které vznikly v pečovatelských domech. A bohužel řada z nich skončila velice tragicky. I proto se hasiči zaměřují právě na tuto skupinu obyvatel, která je požárem podle nich nejvíce ohrožená.  

Požárům lze předcházet i v domovech pro seniory 

K řadě požárů, ve kterých v minulosti došlo v domovech pro seniory však šlo zamezit. Samozřejmě ideální je prevence, díky které se bude naprosto předcházet vzniku sebemenšího požáru, ale pokud už by k požáru z nějakého důvodu došlo, naše smysly nám ho pomohou zavčasu odhalit. Pokud se však nacházíme v bdělém stavu a pokud naše smysly nejsou omámené alkoholem nebo jinými návykovými látkami.  

Bohužel s rostoucím věkem výkonnost a také citlivost našich smyslů padá, což je možná hlavním důvodem, proč se mnohé požáry v domovech pro seniory nechají zajít poměrně daleko. Navíc k těm největším požárům dochází zpravidla v noci, kdy už člověk není vzhůru, aby dokázal oheň rychle zaregistrovat.  

Stačil by obyčejný hlásič požáru 

Jak ale bylo zmíněno, jelikož se v domovech pro seniory neodhalí požár úplně rychle, je třeba investovat do prevence. V ideálním případě by každý pokoj měl mít hlásič požáru, který vzbudí veškerý personál, pakliže by k vypuknutí požáru přece jenom došlo. Samozřejmostí by měl být také hasící přístroj, který by měl stát minimálně na chodbě v domově pro seniory.