Jaké má zaměstnanec povinnosti v rámci BOZP?

Jaké má zaměstnanec povinnosti v rámci BOZP?

Řada zaměstnanců nad BOZP jenom mávne rukou. Jenže to je samozřejmě špatně. I zaměstnance totiž mají v rámci BOZP řadu povinností, které musí dodržovat, i když se jim to možná nelíbí. Stanovuje to zákoník práce, který mluví nejen o povinnostech, ale také o jejich právech. Každý zaměstnanec by se tak vždy měl informovat o tom, co smí a nesmí. 

Na co má zaměstnanec právo v rámci BOZP? 

Každý zaměstnanec, nezávisle na jeho barvě pleti, vyznání nebo pohlaví, má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (čili má právo na zajištěné BOZP). Kromě toho má právo na poskytnutí informací o potenciálních rizicích při práci a taktéž má právo na poskytnutí informací týkajících se toho, jak se chránit před případnými riziky.  

Zaměstnanec má také právo na odmítnutí výkonu své práce. A to tedy v případě, že má dojít k bezprostřednímu ohrožení jeho života nebo že by mohlo dojít k poškození jeho zdraví. Taktéž může zaměstnanec odmítnout vykonávat práci ve chvíli, kdy může dojít k ohrožení života nebo zdraví jiných osob.  

Jaké jsou povinnosti zaměstnance v rámci BOZP? 

Co se týče povinností v rámci BOZP každého zaměstnance, tak mluvíme předně o účasti na pravidelných a povinných školeních. Dále se pak musí podrobit pravidelným prověrkám týkajících se znalostí BOZP a samozřejmě se musí podrobit prohlídkám u firemního lékaře (čili takzvaným pracovnělékařským prohlídkám, na základě kterých se rozhodne, zdali je zaměstnanec schopen a způsobilý vykonávat danou pracovní pozici).  

Zaměstnanci dále jsou povinni dodržovat veškeré stanovené právní předpisy, taktéž musí dodržovat stanovené pracovní postupy při výkonu své práce a samozřejmě nesmí v pracovní době (i kdyby se nacházeli mimo pracoviště) požívat alkoholické nápoje. Pokud by zaměstnavatel měl podezření na to, že požili alkohol, jejich povinností je podrobit se alkoholické zkoušce.