Požární prevencí předejdete vzniku požáru

Požární prevencí předejdete vzniku požáru

Bojíte se, že by ve vašem domě mohlo dojít k požáru? Jste majitelem obchodu a máte strach z toho, že byste museli kvůli vzniklému požáru evakuovat veškeré své zákazníky? Požár bohužel není něco, co postihuje jenom některá místa. Je to rizika prakticky všech míst. Abyste však minimalizovali riziko vzniku požáru, nesmíte podceňovat požární prevenci.  

Požární prevenci je třeba dodržovat prakticky kdekoli, nejen v obchodních centrech, pečovatelských domech nebo podobně. Pokud se na požární prevenci nebude zapomínat, aktivně se minimalizuje riziko vzniku ničivého požáru.  

Dodržujte bezpečné postupy 

Požární prevence se účastní nejen zaměstnavatel jako takový tím, že nakoupí požární hlásiče a alarmy, ale účastní je se jí zaměstnanci, kteří budou vykonávat svou práci tím způsobem, aby snížili riziko vzniku požáru. Čili že budou dodržovat bezpečné pracovní postupy a že budou pamatovat na zásady požární ochrany.  

Bezpečné rozložení oblastí 

Do požární prevence také patří bezpečné rozložení oblastí objektu. Některá místa v podniku nebo v jiném objektu totiž symbolizují trochu větší požární nebezpečí než jiné. Myslí se tím například sklady s chemikáliemi nebo podobné části objektu. Je proto velice důležité, abyste při zařizování podniku pamatovali na bezpečné rozmístění. Například pokud se jedná o pečovatelský dům, tak že sklady s chemikáliemi budou umístněné dál od ložnic ku příkladu.  

Nepodceňujte úklid 

V každé firmě, pečovatelském domě nebo obchodním centru se nesmí podceňovat úklid. Díky pravidelně prováděnému kvalitnímu úklidu se odstraní látky, které by mohly způsobit třeba únik nebezpečných chemikálií. Při pravidelném úklidu se automaticky uklidí nedopalky cigaret, které jsou často taktéž viníky vypuknutého požáru, nebo jiné nebezpečné odpady, jež by mohly způsobit požár.