Obchodní centra jako jedna z nejrizikovějších míst z pohledu PO

Obchodní centra jako jedna z nejrizikovějších míst z pohledu PO

Obchodní centra lidé milují. Ostatně tomu se nemůžeme divit. Lidé rádi utrácí a nakupují, kupují si to, co se jim líbí a po čem touží. Jenže z pohledu požární ochrany jsou obchodní centra jedny z nejrizikovějších míst. Jenom si to představte – zrovna nakupujete (ať už potraviny nebo oblečení či elektroniku) a v tu chvíli vypukne v obchodním centru požár. Co se stane? Jen hrstka lidí začne uvažovat a chovat se tak, jak by se mělo. Drtivá většina lidí spíše začne panikařit a bude se snažit co nejrychleji dostat cestu ven, aniž by se rozhodovala podle požárního značení.  

Nevýhodou obchodních center je to, že většinou nemají okna čili lidé hledají jiné možnosti úniku. Bohužel jsou mnohdy únikové cesty zaskládané zbožím a není snadné najít cestu z obchodního centra ven.  

Každoroční kontroly 

Samotní hasiči jsou si samozřejmě vědomi toho, že obchodní centra jsou jedním z nejrizikovějších míst z pohledu požární ochrany. I proto se každoročně pouští do kontrol, aby v případě požáru nedošlo k tragickým událostem.  

Kontroly jsou prováděny pravidelně každým rokem. V mnoha obchodních centrech je však bezpečno jen pár měsíců. Obchodníci přikoupí nové zboží nebo přestaví prodejnu, rázem se tedy únikové cesty opět znepřístupní a obchodní centrum se stane jedním velkým nebezpečím.  

Je to na samotných obchodnících 

Bezpečnost lidí, respektive zajištění požární ochrany návštěvníkům obchodního centra leží na samotných obchodnících, kteří v drtivé většině zabraňují svým nezodpovědným chováním tomu, aby lidé v případě požáru utekli ven na bezpečné místo. Jejich zaskládání únikových východů totiž znemožňuje lidem opustit objekt, kde vypukl požár. 

I když se v minulém roce řada objektů v obchodních centrech zrekonstruovala, pouze třiadvacet obchodů a obchodních center obecně bylo bez závad vztahujících se na PO.