Jste si jistí, že víte, kdy se jedná o pracovní úraz?

pracovní úraz

Úraz zaměstnance v práci znamená vždy velkou komplikaci, ovšem právo na finanční odškodnění má pracovník jen za určitých podmínek. Podívejte se, kdy se jedná o pracovní úraz a v jakém případě vám vzniká nárok na finanční kompenzaci.

Právě kvůli rizikům vzniku pracovního úrazu je velmi důležité dodržování všech zásad BOZP. Pokud tak zaměstnavatel učiní, dá se říct, že může být při pracovním úrazu v klidu. Jestliže zaměstnanec nedodržoval pravidla bezpečnosti práce i přes to, že je zaměstnavatel měl zařízené, pak mu nemusí být vyplaceno odškodné. V případě, že je dodržoval, ale i tak se úraz stal, vyplatí mu jej pojišťovna.

Kdy se jedná o pracovní úraz?

Pojem pracovní úraz blíže specifikuje § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten definuje pracovní úraz jako poškození zdraví nebo smrt, které vznikly zaměstnanci:

  • Nezávisle na vůli pracovníka krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů,
  • Při plnění pracovních úkolů,
  • V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů

Důležité je také připomenout, že podle zákoníku práce není pracovním úrazem takový úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do práce a zpět.

Přečtěte si také: Zvýšená kompenzace za pracovní úraz nebo při nemoci z povolání je tady!

Kdy má zaměstnanec nárok na náhradu škody v případě pracovního úrazu?

V případě, že došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance, vzniká mu u jeho zaměstnavatele nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy. Ovšem jedině za předpokladu, že zaměstnanec neporušil žádné bezpečnostní a jiné právní předpisy, nebyl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek apod. Je také důležité zmínit, že i zaměstnavatel musí splňovat všechny zásady z oblasti BOZP a PO, jinak na to může velice doplatit.

Přečtěte si také: Jaká rizika vytváří prašnost na pracovišti?