Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách přináší další otázky

Novela vyhlášky

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách přinesla spoustu změn a s nimi i spojené otázky. Novinky se týkaly především periodických prohlídek. Platí ale nadále povinnost zaměstnavatele mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb? A jak se změnily povinnosti zaměstnavatele v rámci vstupních lékařských prohlídek?

Vyhláškou č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., která je účinná od 1. 1. 2023, došlo mimo jiné ke změně stanovení periodických pracovnělékařských prohlídek.

Více se dozvíte v: Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách.

Dobrovolné periodické prohlídky

Hlavní změnou ve vyhlášce je to, že u nerizikových prací (tzn. práce kategorie 1 a 2) se umožňuje dobrovolný přístup k periodickým prohlídkám. Výjimku tvoří samozřejmě práce, u nichž jsou součástí práce rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vykonávání činnosti.

Zaměstnavatel však stále může rozhodnout, že prohlídky i u těchto nerizikových prací zachová a i zaměstnanec má možnost tyto prohlídky vyžadovat.

Přečtěte si také: Co nás čeká v roce 2023? Na jaké novinky se připravit?

Změnou tedy došlo u nerizikových prací k úpravě povinného provádění pracovnělékařských prohlídek na jejich dobrovolnou formu provádění. Netýká se to ovšem vstupních lékařských prohlídek, ty zůstávají stále povinné.

Nepovinný dohled na pracovišti

Co se týče dohledu na pracovišti, pak od ledna platí, že dohled na nerizikových pracovištích není povinný, ale pokud ho zaměstnavatel vykonávat chce, tak smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb mít musí. V opačném případě smlouvu s poskytovatelem mít nemusí.