Kampaň za zdravé pracoviště má zlepšit podmínky zaměstnanců

zdravé pracoviště

Nevhodné podmínky na pracovišti vedou nejenom ke sníženému výkonu pracovníků a jejich nespokojenosti, ale zároveň i k vyššímu riziku vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Také vznikají určité skupiny zaměstnanců, kteří se s nedostatečnými podmínkami na pracovišti budou hůře vyrovnávat než ostatní. Jedná se většinou především o starší zaměstnance. Jak s tímto problémem bojovat?

Evropská populace stárne

Poradenská franchisová společnost Extéria s.r.o., která se zabývá problematikou bezpečnosti práce, upozorňuje na zajímavý způsob, jak na potíže a pracovišti upozornit. Do války za lepší pracovní podmínky a udržitelný pracovní život totiž vyrazila i EU-OSHA, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jedná se o akci „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“. Předcházela jí v roce 2014 akce „Zdravé pracoviště zvládne i stres“, která se zaměřila na to, že pokud jsou na pracovišti správně vytvořené podmínky, neměl by stres být pro pracovníky likvidačním faktorem. Současná kampaň zdůrazňuje další faktor, který hodně mění naše pracovní prostředí. Jedná se o to, že evropská populace stárne a z toho vyplývá, že v pracovním procesu musí být stále ve větší procento seniorů.

Snaha o to, zachovat si pracovní produktivitu po celý život

Kampaň je proto velice důležitá. Podle doktorky Christy Sedlatchsekové, která řídí agenturu EU-OSHA jde především o to, že téměř třetina oslovených zaměstnanců pocházejících ze zemí EU se bojí toho, že nedokáže vykonávat svoji práci až do dovršení svých 60 let. Jinými slovy si myslí, že ve vyšším věku nebude schopna konkurovat mladým, dravým lidem. Neumožní to například zdravotní stav a další hendikepy spojené s vyšším věkem. Proto je podle této odbornice nutné bojovat za to, aby se lidé na pracovišti udrželi. Vytvořit jim takové podmínky, aby zůstali zdraví a dokázali předávat zkušenosti mladým. I další účastníci kampaně chápou akci jako výzvu k tomu umožnit lidem, aby si svoji pracovní produktivitu dokázali uchovat po celý život.