Kdo je koordinátor BOZP a v jakých případech ho musíte mít na pracovišti?

koordinátor BOZP

Pracujete jako řemeslník, stavebník, projektant, zhotovitel nebo se jinak podílíte na práci na stavbě? Tím pádem byste měli zpozornět. Pojem koordinátor BOZP je pro vás totiž klíčový.

Kdo je koordinátor BOZP?

Tento člověk koordinuje bezpečnost práce více účastníků jedné stavby. Je součástí fáze přípravy stavby, ale i její samotné realizace.

Povinnost zajistit koordinaci BOZP má vždy na zadavatel stavby. Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba, dle zákona č. 309/2006 Sb. a musí mít k této činnosti platný certifikát. Koordinaci nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby!

Kdy máte povinnost zajistit koordinátora BOZP na stavbě?

V zákoně je stanovené, že přítomnost koordinátora je nutná na všech stavbách, na kterých se podílí více než jeden zhotovitel a na kterých dochází k překročení stanovených limitů pracovních hodin i náročnosti stavby. Koordinátor BOZP by měl být povolán už při přípravě takové stavby, tedy při převzetí staveniště zhotovitelem.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP je zadavatel stavby povinný zajistit koordinátora BOZP pro práci na staveništi a smluvně zavázat všechny dotčené zhotovitele stavby ke spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných závad a nedostatků.

Kde je koordinátor BOZP zapotřebí?

Jednoduše řečeno tam, kde plánujete náročnější stavbu a počítáte s více zhotoviteli. Pokud si nejste jisti, zda koordinátora opravdu potřebujete, můžete nás kontaktovat a my vám rádi poradíme.

Přečtěte si také: Jaké jsou podmínky odškodnění pracovního úrazu?

Jaká je jeho činnost?

Mezi hlavní úkoly koordinátora BOZP patří především zpracování zásad BOZP, vypracování plánu BOZP, doporučování a konzultování věcí, které se týkají bezpečnosti práce.

Koordinátoři BOZP by měli vyhledávat rizika prací všech zhotovitelů a vzájemně je informovat o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnosti. Zároveň také zabraňují ohrožení zdraví třetích osob – například veřejnosti. Celkově koordinátor dohlíží na bezpečnost práce na stavbách.