Který bezpečnostní technik pro vás bude ten pravý a jak je vybrat?

který technik BOZP je pro vás nejlepší?

Technik BOZP a PO je fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Jednoduše řečeno spolupracuje bezpečák se zaměstnavatelem a kontroluje plnění povinností v rámci bezpečnosti práce.

Bezpečák není OZO

Dejte si dobrý pozor na vymezení pojmů, protože právě bezpečnostní technik je často zaměňován za osobu odborně způsobilou. Rozdíl v pravomocech je ovšem zásadní. Osoba odborně způsobilá musí mít alespoň 3 roky odborné praxe v činnosti OZO nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP s odbornou praxí a musí složit zkoušku držitele akreditace. Bezpečákovi stačí pouze základní vzdělání a zkouška u držitele akreditace.

Přečtěte si také: Schody jako častý zdroj úrazů na pracovišti

Jak vybrat toho nejlepšího technika?

Od výběru bezpečnostního technika se poté může odvíjet kvalita zpracování dokumentace BOZP i dodržování norem na pracovišti, proto rozhodně výběr nepodceňujte. Právě technik vás má upozornit na případné chyby a pomoci vám s jejich nápravou. Vybírejte tedy technika, který má platný certifikát o provedené zkoušce z BOZP. Dalším důležitým bodem jsou zkušenosti, protože jen tak si budete jistí, že vás ochrání od zbytečných nepříjemností.

Přečtěte si také: Kdo je vlastně zodpovědný za BOZP na pracovišti?

Extéria technici

Extérii najdete kvalitní technické oddělení, které se skládá ze zkušených a kvalifikovaných pracovníků. I přes mnohaleté zkušenosti Extéria stále kontroluje jejich práci a snaží se je neustále dál vzdělávat a motivovat. 

Mějte bezpečnost práce na jedničku! Neváhejte a kontaktujte Extérii, která vám poskytne komplexní zajištění BOZP i PO. V případě kontroly vás dokonce náš technik zastoupí!

Bezpečností práce se zabýváme již několik let, a tak garantujeme 100% úspěšnost u případné inspekce.