Jak je to s BOZP na farmářských trzích?

kontroly BOZP na farmářských trzích

Bezpečnost práce se týká všech povolání a oblastí, takže farmářské trhy nejsou výjimkou. S příchodem jara se začínají ve městech pravidelně objevovat víkendové farmářské trhy, kde mohou místní výrobci prodávat své výrobky. I k těmto malým obchodníkům může přijít na kontrolu BOZP inspekce.

Kontroly BOZP a hygieny

Na trhy často zavítá inspekce ze Státního úřadu inspekce práce, který kontroluje zejména pracovní smlouvy dočasně zaměstnanými prodejci a další dokumentaci, nebo ze Státní veterinární správy, která se zabývá zejména hygienou.

U trhů najdeme mnohá rizika

Na trzích se velmi často setkáváme s brigádníky a zaměstnanci pracujícími na dohodu o provedení práce. Z hlediska BOZP na všechny tyto pracovníky pohlížíme jako na zaměstnance v pracovním poměru. Proto je potřeba je před nástupem do práce seznámit s bezpečnostními předpisy a případně je vybavit OOPP.

Kromě pracovních smluv se může kontrola zaměřit také na obecná hlediska bezpečnosti práce, jako je kontrola technických zařízení, revize a podobně.

Přečtěte si také: Jak vysoký je příplatek za práci ve ztíženém prostředí?

Každý rok se zvyšuje počet kontrol

Na svém webu SVS uvádí, že v loňském roce provedla na trzích celkem 401 kontrol a výše uložených pokut dosahovala až 500 tisíc korun. Na většině farmářských trhů najdeme potraviny živočišného původu, a proto se počty kontrol každoročně navyšují. Nejčastější závady našli inspektoři v předchozích letech zejména v označování výrobků. Dalším nešvarem pak byla nedostatečná ochrana vůči vnější kontaminaci nebo problémy při manipulaci s produkty.

Chcete mít BOZP a PO v naprostém pořádku a obstát u každé návštěvy inspekce? Neváhejte e ozvat EXTÉRII, která vše vyřeší za vás.