Musí zaměstnavatel řešit také maximální teplotu na pracovišti?

Existují limity pro maximální teplotu na pracovišti?

Vysoké letní teploty sužují každého a stávají se dalším potenciálním rizikem na pracovišti. Existují nějaké limity pro maximální teplotu na pracovišti? Nebo zkrátka musíme zatnout zuby a vydržet? Je známo, že příliš vysoké či nízké teploty mají dopad na fyzické zdraví zaměstnanců a mohou také snížit jejich produktivitu a soustředění.

Vysokým teplotám se v létě jen tak nevyhneme. Velkou výhodu mají zaměstnanci pracující v klimatizovaných místnostech, které je před horkem uchrání. Dnes se ale podíváme, zda existují teplotní limity a jaké má povinnosti zaměstnavatel vůči svým pracovníkům.

Co říká česká legislativa?

Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., stanovuje, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby teplota na pracovišti byla přiměřená ročnímu období a povaze vykonávané práce. Pokud takových přiměřených teplot nejde dosáhnout, musí zaměstnavatel zajistit zaměstnancům vhodné oblečení, ochranné nápoje a pravidelné přestávky.

Přečtěte si také: Kde všude musíte poskytovat ochranné nápoje?

Jaké jsou limity pro maximální teplotu na pracovišti?

Přirozeně se maximální povolená teplota na pracovišti liší dle různých pracovních podmínek a charakteru práce.

Například pro práci, kterou vykonáváme převážně v sedě a nevyžaduje se u ní žádná významná fyzická aktivita, je povolená teplota 27 stupňů. Jedná se zejména o kancelářské a administrativní činnosti. Pokud v práci zapojujete obě horní končetiny, občas se předkláníte nebo klečíte, pak je maximální povolená teplota 30 stupňů. Tato podmínka se týká například údržbářů nebo pracovníků ve stavebnictví.

Nejnižší povolená maximální teplota platí pro velmi fyzicky intenzivní práce, jako je při přepravě břemen nebo těžbě dřeva. Zde je limit teploty 20 stupňů.

Přečtěte si také: Chraňte se před bouřkou a dbejte na pravidelné revize hromosvodů