Na ochranu hlavy se nesmí zapomínat v řadě odvětví

Na ochranu hlavy se nesmí zapomínat v řadě odvětví

Na každém pracovišti dochází k úrazům. Aby se však množství úrazů minimalizovalo, je nutné dbát na BOZP. S tím ostatně pomůže firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO (na internetu najdete celou spoustu referencí a recenzí této společnosti). Zejména by se nemělo zapomínat na ochranu hlavy, což se bohužel velice často podceňuje. A to jsou úrazy hlavy tak časté! 

Ochranou hlavy se myslí používání nejrůznějších helem nebo kuklí. V každém odvětví je zapotřebí zcela jiná ochrana hlavy, liší se to dle konkrétního pracoviště a toho, jak to na pracovišti vypadá nebo jaká je náplň práce na daném pracovišti. 

Helmy proti pádům nebo proti padajícím předmětům

Například ve stavebnictví se na ochranu hlavy rozhodně nesmí zapomínat. V tomto případě mluvíme o helmách, které jsou proti pádům a také proti padajícím předmětům. Helmy, které se používají ve stavebnictví, musí zpravidla splňovat stanovené normy. Také musí být odolné proti změnám teplot a samozřejmě musí mít větrací otvory, které jsou regulované. 

Jiným šálkem kávy jsou lesnické helmy

Helmy proti pádům jsou však kategorie sama o sobě. Existují mimo jiné také lesnické helmy, které nechrání jenom hlavu, ale jsou to doslova složeniny ochrany hlavy, obličeje i sluchu. Pro lesníky jejich helmy představují flexibilní a zároveň pohodlnou ochranu, která je při práci ochrání. 

Také se tento typ helem využívá v zemědělství nebo v zahradnictví. 

Svářecí kukly jako další typ ochrany hlavy

Ochranou hlavy nejsou jenom helmy jako takové, které mají za úkol chránit hlavu. Existují také svářecí kukly, které mají stejný cíl, i když jsou tedy zcela jiným a odlišným prvkem. Jak již jejich název vypovídá, jsou určeny svářečům, kteří pracují se svářecím náčiním, jež je velice nebezpečné. Kukly většinou bývají samostmívací.