Stále se zavčasu nečistí komíny. To vede k výpuku požárů

Stále se zavčasu nečistí komíny. To vede k výpuku požárů

Čištění komínů je jednou z povinností každého občana. Bohužel lidé tuto povinnost velice často nedodržují. Škodí tím ale jenom sami sobě. Zejména hasiči apelují na občany, aby k čištění komínů přistupovali svědomitě, protože právě tento problém stojí za vypuknutím velké spousty požárů v naší republice. Čištění komínů je ale však krátká záležitost, která tolik nestojí, může však zachránit celý příbytek.  

K čištění komínů dochází zásadně s příchodem chladného podzimního počasí. Dojít by k tomu mělo dříve, než začne topná sezona. Jak již bylo zmíněno, většina lidí však podceňuje pravidelnou kontrolu a čištění komína, což je právě tím nejčastějším důvodem, proč dojde k vypuknutí požáru.  

Tisícovka požárů za půl roku  

Podle hasičů za posledního půl roku došlo k několika stovkám až tisícům požárů. Zhruba tisíc z nich však bylo způsobeno právě tím, že lidé nevyčistili komíny. Zkrátka se vznítily saze, což vede k vypuknutí požáru přímo v domácnosti.  

S takovými požáry se hasiči opravdu nesetkávají zřídkakdy. Nedůsledné čištění je stále častější důvod požárů, které vypuknou v domácnostech. Často za požáry stojí také nevhodná konstrukce komína, na kterou by však schopný kominík při čištění přišel.  

Pravidelným čištěním komína tak přijdete i na nesrovnalosti v komíně nebo třeba na zazděný trám či špatné spáry, které opět vedou k vypuknutí ničícího požáru.  

Čištění komína je přitom povinností 

Jak již bylo zmíněno, na čištění komína většina lidí zapomíná. Je to však trestné – čištění komína totiž visí už pět let v zákoně. Zákon je k lidem ještě poměrně benevolentní, čištění si klidně mohou provést sami, pokud jsou toho schopní. Občané tak mají poměrně volnou ruku a nemusí utrácet za profesionála, přesto čištění stále ještě podceňují.