Nevyhýbejte se povinnému školení v oblasti BOZP. Ušetří vám spoustu starostí

Školení BOZP

Povinnost školit zaměstnance, obzvlášť pak nováčky, se týká všech zaměstnavatelů. Některá školení navíc musí zaměstnanci absolvovat v pravidelných intervalech. Do povinných školení, která stanovuje samotný zákoník práce, spadá školení o BOZP a PO a školení řidičů referentů. Někdy je vyžadováno také školení první pomoci.

Veškeré informace a pokyny spojené s bezpečností práce je zaměstnavatel povinný zajistit svým zaměstnancům, ale také dočasně přiděleným pracovníkům agentury práce. Konkrétní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se provádí v souvislosti s hrozícími riziky a opatřeními. Ta vyplývají z povahy pracoviště, z používaných zařízení a strojů nebo z činností, které vykonávají samotní zaměstnanci.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO se realizuje:

  1. Při nástupu do práce – jedná se o vstupní školení, kdy zaměstnanec nastoupí do nové práce
  2. Pravidelně – školení v oblasti BOZP a PO se doporučuje provádět minimálně jednou za dva roky
  3. Průběžně – jedná se o školení, která se provádí v důsledku změn pracovních podmínek (nový druh práce, zavedení inovací nebo nových technologií, nové pracovní zařazení apod.)

V případě, že daná pracovní činnost nebo obsluha zařízení ohrožuje zdraví nebo dokonce život pracovníka, stanovují právní předpisy další požadavky na potřebná školení a odbornou způsobilost zaměstnanců. V takovém případě pak mluvíme např. o školení obsluhy zdvihacích zařízení, obsluhy manipulačních vozíků, o kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice apod.