Nezapomínejte na roční prověrky BOZP!

roční prověrky

Pravidelnost není důležitá pouze u revizí zařízení a školení, ale také u prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci roční prověrky technici kontrolují aktuálnost veškeré dokumentace a projdou celé pracoviště a upozorní na případné nedostatky.

Dle zákoníku práce musí zaměstnavatel zajistit jednou ročně prověrku BOZP na všech pracovištích. Zároveň poté je nutné, aby poté všechny případné nedostatky odstranil a opravil.

Co se vše v rámci prověrky kontroluje?

Přesný obsah prověrky nikde nenajdete, ale většinou se kontrolují důležité body, na které zaměstnavatelé často zapomínají. Jedná se o veškerou dokumentaci a její aktuálnost, směrnice se totiž mění a je nutné je udržovat stále aktuální. Dále technici kontrolují školení a záznam o tom, kdy proběhla a zda jsou zaškolení všichni zaměstnanci. Následně se přechází ke kategorizace prací, zda jsou všechny pozice zařazené do kategorie, případně proč.

Přečtěte si také: Co všechno dělá technik na předkontrole?

Další oblastí, která se kontroluje, jsou pracovnělékařské služby – především lékařské prohlídky – vstupní i periodické.

Kontrola je také nutná u OOPP a jejich poskytování a používání.

Přečtěte si také: Kategorizace prací není všude samozřejmostí.

Co potom?

Všechny závady či chyby musí být poté co nejrychleji odstraněny, protože by za ně mohly v případě kontrol hrozit sankce. Rozsah prověrky samozřejmě vždy záleží na konkrétní firmě i oboru, protože i rizika a celé BOZP se všude liší. Nezapomínejte na to, že i tyto roční prověrky musí být zaznamenané do zápisu.

O prověrku BOZP se vám rádi postarají technici z externí firmy, kteří jsou specialisté a ví, na co se zaměřit.