Podnikatelé chybují při tvorbě dokumentace BOZP. Jakých chyb se dopouští nejčastěji?

Podnikatelé chybují při tvorbě dokumentace BOZP. Jakých chyb se dopouští nejčastěji?

Zaměstnavatelé mají celou řadu povinností. Vztahuje se na ně také povinnost mít vyřešené BOZP, na což však zhruba čtyřicet procent podnikatelů zapomíná. Je to však špatně. Kdyby k nim přišla kontrola z inspektorátu, měli by na průšvih zaděláno. Daleko lepší je využít služeb firmy Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO. O firmě se dočtete v mnoha referencích a recenzích na internetu, v nichž jsou obsaženy zkušenosti klientů stávajících či bývalých. 

Jak již bylo zmíněno, zaměstnavatelé mají celou řadu povinností. Musí mít především vyřešené BOZP. Jednou z povinností z hlediska BOZP je tvorba a následná aktualizace dokumentace k BOZP. Bohužel v tomto ohledu se velice chybuje. 

Zaměstnavatelé často nakupují vzorovou dokumentaci BOZP

Dokumentace BOZP by měla být nejen vytvořena, ale také pravidelně aktualizována. Řada zaměstnavatelů však chybuje už při samotném vytváření dokumentace. Nakupují si totiž vzorovou dokumentaci, která často neodpovídá té, jakou by měli mít vytvořenou. Navíc při koupi vzorové dokumentace zjišťují, že se v ní vůbec nevyznají. A to je také kámen úrazu, na který mohou doplatit, pokud na dveře podniku zaklepe neohlášená kontrola z inspektorátu. 

Neaktualizují dokumentaci

Jak již bylo zmíněno, povinností zaměstnavatele je nejen vést dokumentaci, ale také ji pravidelně aktualizovat. Na to ale řada podnikatelů zapomíná. Jenže neaktuálnost dokumentace je další věcí, za kterou se udělují nemalé pokuty, pokud by do firmy zavítala kontrola z Inspektorátu práce. 

Musí se s dokumentací seznámit sám zaměstnanec

Zaměstnavatelé často zapomínají na to, že s dokumentací se musí seznámit i sám zaměstnanec. Součástí dokumentace je totiž celá řada dílčích dokumentů, o kterých by měl zaměstnanec vědět a které by měl znát.