Teplotní diskomfort jako problém na tuzemských pracovištích

Teplotní diskomfort jako problém na tuzemských pracovištích

Dodržovat podmínky a povinnosti bezpečnosti práce, aby předcházelo újmám nejen na zdraví, ale především na životech pracovníků. Na to by měl každý zaměstnavatel dbát. Součástí povinností BOZP jsou například pravidelná školení nebo zajištění vhodných podmínek na pracovišti, k nimž se ostatně řadí také teplotní komfort. Bohužel ten na mnoha pracovištích není samozřejmostí. Podle posledních statistik se na tuzemských pracovištích trpí spíše teplotním diskomfortem.  

Mnoho zaměstnanců nepracuje na vhodném pracovišti s přijatelnými pracovními podmínkami. Zatímco některé v létě sužuje neúměrné horko, jiné zase trápí velká zima. Podle průzkumů zhruba čtyřicet procent zaměstnanců u nás trpí zmiňovaným teplotním diskomfortem. To se může projevit nejen na jejich zdraví, ale i na jejich pracovním výkonu a efektivitě.  

Zajistit vhodné teplotní podmínky na pracovišti je povinnost zaměstnavatele 

Většina zaměstnanců však nad tím jenom mávne rukou a teplotní diskomfort neřeší. Jenže pravdou je, že zajistit vhodné teplotní podmínky na pracovišti je povinnost každého zaměstnavatele, kterou ukládá zákon o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. Udržovat teplotní komfort stanovují i hygienické předpisy a v případě nedodržení tohoto požadavku hrozí zaměstnavateli jisté postihy.  

Nevhodně regulovaná teplota přináší řadu problémů 

Jak již bylo zmíněno, nevhodně regulovaná teplota přináší celou řadu problémů. Při přílišném horku může docházet k dehydrataci člověka a ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Přehřátí organismu vede také k bolestem hlavy, ke ztrátě orientace a k dalším problémům.  

Vedlejšími účinky špatně, respektive nevhodně regulované teploty je také pokles pracovní výkonnosti a samozřejmě i pokles kvality odváděné práce. Podle průzkumů je dobrý výkon odváděn v případě, kdy teplota nepřesahuje sedmadvacet stupňů Celsia, potom výkonnost klesá o několik desítek procent.