Pracovní úraz zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele

pracovní úraz

Ročně dochází až k 50 000 zranění lidí v době, kdy vykonávají svou práci. V Evropské unii ročně zemře až 7500 lidí následkem pracovního úrazu. Náklady na léčení, pobyt v nemocnici a doživotní úrazové důchody stojí průměrně přes 20 miliard ročně.

Pokud dojde ke zranění zaměstnance při výkonu zaměstnání, má zaměstnanec nárok na úhradu ušlého zisku, bolestného, ztížení společenského uplatnění, nákladů spojených s léčbou a věcné škody. V případě úmrtí zaměstnance, musí zaměstnavatel poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, přiměřených nákladů spojených s pohřbem, nákladů na výživu pozůstalých a věcné škody.

Pokud zaměstnanec není po pracovním úrazu schopen vykonávat dosavadní práci, má zaměstnavatel povinnost přidělit mu jinou práci. Není-li v možnostech zaměstnavatele přidělit zaměstnanci práci přiměřenou jeho zdravotnímu stavu, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Pracovní úrazy nejsou pro nikoho příjemná záležitost a jen těžce se jim dá vyhnout. Dodržujte proto bezpečnostní předpisy a užívejte bezpečnostní pomůcky, můžete si tím zachránit život.