Pracovní úrazy a home office. Jde to vůbec dohromady?

Pracovní úrazy a home office. Jde to vůbec dohromady?

Formou home office v současné době pracuje každý druhý. Zatímco u některých firem to je stále jen dočasné řešení způsobené koronavirem, u jiných společností se práce z domova tak osvědčila, že od ní rozhodně nechtějí upouštět. Home office s sebou nese rozhodně celou spoustu výhod. Je však pravdou, že má i své stinné stránky. Kupříkladu se týkají bezpečnosti práce. I při práci z domova je zaměstnanec povinen dodržovat povinnosti BOZP stanovené zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je však odkázán jen a pouze na slovo zaměstnance a hlavní roli zde hraje důvěra.  

Zejména by toho zaměstnanci neměli využívat – této situace, kdy zmiňovanou hlavní roli hraje právě důvěra. Kupříkladu by se home office neměl využívat k pracovním úrazům.  

Pracovní úrazy a home office 

Ano, i při vykonávání práce v pohodlí domova může vzniknout pracovní úraz, respektive tedy úraz, který bude následně uznán jako pracovní. Za pracovní úraz může být uznán ten, ke kterému došlo v souvislosti s vykonáváním jeho pracovní náplně nezávisle na krátkodobých, náhlých nebo násilných zevních vlivech.  

V praxi se posuzování pracovních úrazů moc neliší od posuzování pracovních úrazů na pracovišti. Tedy alespoň se to nijak neliší z hlediska právních předpisů.  

Řeší se vše podle předpisů 

Stejně jako v případě pracovního úrazu na pracovišti se i v případě úrazu při home office musí úraz bezodkladně ohlásit a musí se umožnit jeho vyšetření a také evidence a následné odškodnění. Pracovní úraz, i když k němu došlo během home office, musí být zapsán do knihy úrazů a zaměstnavatel musí objasnit příčiny vzniku úrazu, i když u něho vlastně nebyl přítomen.  

Pokud bude úraz, k němuž došlo během home office, skutečně uznán jako pracovní, následuje odškodnění zaměstnance.