Pracovní úrazy

pracovní úrazy

Co to vlastně pracovní úraz je? Za pracovní úraz považujeme poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pracovní úrazy se evidují v knize pracovních úrazů a zaměstnanec je povinen je zaměstnavateli hlásit. I nepatrný úraz se časem může rozvinout v dlouhodobě léčený a může vyústit až v smrt, proto je opravdu nutné, hlásit všechny úrazy. Pracovní úrazy se mohou léčit pár dní, ale mohou mít i trvalé následky. Léčba úrazu se odvíjí od rozsahu poškození.

Na každém pracovišti je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy a musí proběhnout školení o bezpečnosti na pracovišti.