Pravidla BOZP a regály. Máte je správně označené?

regály

Pravidla bezpečnosti práce platí i pro skladování a správné udržování a označení regálů. Regály, které jsou poškozené nebo přetěžované, představují bezpečnostní riziko pro zaměstnance. Jak tedy provozovat regály, aby byly v souladu s BOZP?

Dokumentace a značení

Regál je vícepodlažní zařízení pro uložení zásob (materiálu), umožňující jejich odebírání z kteréhokoliv podlaží.

Základ u regálů tvoří dokumentace, ta je bohužel častým problémem u kontrol, protože na ni zaměstnavatelé zapomínají. Dodavatelé regálů jsou ale povinni dodat dokumentaci s návodem k použití, podmínkami správného ukotvení, nosností, jaké manipulační prostředky mohou být pro zakládání/vyskladnění použity a podobně. Pokud žádná taková dokumentace neexistuje, je nutné zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis.

Přečtěte si také: Věděli jste, že i skladování má svá pravidla?

Po postavení a nainstalování regálu nezapomeňte na jeho označení. Právní předpisy uvádí, že regály musí být trvale označené štítky, na kterých najdeme největší nosnost buňky a nejvyšší počet buněk ve sloupci. Právě s označením nosnosti bývá největší problém, a to především u starých typů. Nosnost většinou chybí anebo ji nikdo nezná. V takovém případě je potřeba pokusit se dohledat dodavatele anebo si přes odbornou firmu nechat nosnost regálů zjistit. I za neoznačené regály vám hrozí u případné kontroly pokuta.

Přečtěte si také: Skladování nebezpečných látek

Materiál skladujte bezpečně!

Manipulační jednotky, materiál a předměty skladujte tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout! Vždy dávejte pozor, aby materiál nepřečníval, aby nespadl, nezavadil o další paletu a nevytvářel další potenciální riziko pro zaměstnance. Pokud je regál poškozený, nepoužívejte ho, ale nahraďte novým!

Kontroly

Také nesmíte zapomínat na pravidelné kontroly regálů. Kontroly vycházejí z průvodní dokumentace, neexistuje-li, tak z místního provozního bezpečnostního předpisu.

 

Kontroly musejí být prováděny ze zákona minimálně 1x 12 měsíců. Kontroluje se například označení regálu, nosnost regálů a zda jsou označené štítkem, stabilita, pevnost a poškození.