S příchodem topné sezony vzrostlo i riziko vzniku požárů

S příchodem topné sezony vzrostlo i riziko vzniku požárů

Stejně jako v uplynulých letech, i letos vzrostlo riziko požárů s tím, jak započala topná sezona. Důvodem vzniku požárů v této zimní době je především nedostatečná opatrnost občanů a jejich zanedbané povinnosti. Každý jednotlivý občan je povinen před zahájením topené sezony provést údržbu topidel, také pročistit komín a zjistit, jak na tom komín vlastně je. Bohužel se na údržbu topidel, kontrolu komína a odtahy spalin zapomíná, což posléze vede ke vzniku požáru a k obrovským škodám na majetku a často také na životech občanů.  

Podle hasičů každým rokem roste počet vzniklých požárů na našem území. Mluvíme samozřejmě o požárech, jejichž jiskra plynula právě ze zanedbané povinnosti údržby topidel, odtahů spalin nebo ze špatné instalace či provozu topidel. S tím také během posledních měsíců v roce a také během prvních měsíců v novém roce rostou i škody, které z požárů plynou. Ty každým rokem trhají rekordy a dostávají se do desetitisíců až milionů korun.  

Co dělat, když vypukne požár komína 

Pokud se obáváte toho, že požár komína vypukne i ve vaší domácnosti, nabízí se otázka, co dělat v okamžiku, kdy požár vypukne. Hasiči se shodují na tom, že je důležité ihned přestat topit a odstranit veškerý hořlavý materiál z blízkosti komína. Automaticky volejte také hasiče nebo případně linku 112, která vás na hasiče přesměruje.  

Řada lidí dělá tu chybu, že automaticky hasí komín vodou. Jenže to je velká chyba. Pokud budete hasit požár komína vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání, ne-li k výbuchu komína. Daleko lepším řešením je písek.  

Nehaste požár svépomocí přímo ze střechy 

I když se možná chcete cítit na malý moment jako hrdina, rozhodně nikdy nehaste komín přímo ze střechy svépomocí. Na to počkejte na hasiče, kteří jsou školení a kteří vědí, kam mohou šlápnout či jak při požáru komína postupovat.