Zdvihací zařízení z hlediska bezpečnosti práce

zdvihací zařízení

Zdvihací zařízení můžeme v rámci BOZP řadit mezi vyhrazená technická zařízení. Platí pro ně určitá pravidla a předpisy, které je nutné dodržovat, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců. V roce 2021 přitom u VTZ došlo k výrazné proměně zákona, proto se dnes podíváme na to, jak novelizace zasáhla právě zdvihací zařízení.

S účinností zákona č. 250/2021 Sb. došlo k proměně předpisů k používání zdvihacích zařízení. Kromě obecné definice se jedná také o požadavky na zaměstnance, kteří tyto stroje obsluhují.

Neopomínejte revizní zprávy

Zákon také zpřísňuje požadavky na provozovatele, který odpovídá za správné využívání zařízení, ale i pravidelné kontroly, údržbu a revize. Revizní zprávy musí obsahovat vše podstatné (zejména pak popis a technické parametry daného zařízení) a musí být neustále k dispozici. Zpráva také musí obsahovat veškeré zjištěné závady a případné opravy.

Přečtěte si také: Co všechno řeší požárně bezpečnostní řešení?

Dělení do I. a II. třídy

Vyhrazená zdvihací zařízení se dále dle nařízení dělí na I. a II. třídu. Do první třídy spadají jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 3 200 kg, jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000 kg včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene.

Do druhé třídy aktuálně řadíme jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem s nosností nad 1 000 kg, ale do 3 200 kg, a to včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene.

A jak je to s obsluhou zařízení?

Tato oblast je z hlediska praxe problematická, zejména pro zaměstnavatele. Ti musí obsluhou pověřit pouze člověka, který splnil zkoušku z odborné způsobilosti k obsluze VTZ ZZ.

Mějte BOZP v pořádku

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.