Jsou u vás zaměstnaní cizinci? I u nich se zaměřte na BOZP!

cizinci a BOZP

Velká část českých firem zaměstnává ve svých podnicích cizince, kterých od začátku války na Ukrajině stále přibývá. Mají cizinci v rámci BOZP nějaká specifika, na která byste se měli jako zaměstnavatelé zaměřit?

Dbejte na porozumění

V základních bodech se bezpečnost práce u cizinců od našich českých zaměstnanců neliší. Vztahují se na ně stejná práva i povinnosti. I cizinci musí v rámci práce absolvovat odpovídající školení, které je seznámí s konkrétními riziky a předpisy pro bezpečné vykonávání práce. Způsob školení by měl být přizpůsobený tak, aby mu daní zaměstnanci opravdu rozuměli. Je tedy dobré vytvoření školení přímo v mateřském jazyce pracovníků. Zaměřte se na to, zda cizinci opravdu rozumí tomu, co vše se od nich vyžaduje a k čemu je potřeba dodržovat pravidla BOZP.

Přečtěte si také: Jak to bylo s nemocemi z povolání za rok 2022?

Pracovní úraz

Každý legální pracující z jiné země musí mít v Česku zajištěné zdravotní pojištění. Pokud je cizinec legálně zaměstnán, vztahují se na něj všechna práva, jako má český zaměstnanec. To znamená, že v případě úrazu má nárok na odškodnění a uhrazení všech nákladů spojených s lékařským ošetřením.

Cizinci jsou také lidé

Jednoduše řečeno není z právního hlediska u legálně zaměstnaných cizinců jakýkoliv rozdíl od zaměstnanců z Česka. Platí pro ně stejné předpisy, ať už se jedná o pracovní dobu, přestávky, nemoci z povolání nebo používání OOPP. Důležitým bodem je ovšem komunikace, která může být náročnější a je potřeba se neustále ujišťovat, že vám osoba rozumí.

Přečtěte si také: OOPP pro svařování.