Alkohol na pracovišti a jak proti němu bojovat

Zákon jasně říká, že alkohol na pracovišti je tabu. Nebo by alespoň měl být. Co ale dělat, pokud tomu tak není a máte podezření na porušování tohoto pravidla? Jak je to s namátkovými kontrolami?

Zákon hovoří jasně

Podle § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce má zaměstnanec povinnost nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Za dodržování tohoto zákona ručí zaměstnavatel, který má povinnost zajistit na pracovišti nejen zákaz požívání alkoholických nápojů, ale i návykových látek. V opačném případě mu může být podle zákona § 30 č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, udělena pokuta až do výše 300 tisíc korun.

Co dělat, pokud je u některého ze zaměstnanců důvodné podezření

Pokud je u některého ze zaměstnanců důvodné podezření, že může být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a v tomto stavu vykonával nebo vykonává činnost, kterou by mohl ohrozit život svůj či jiných osob, případně poškodit cizí majetek, je povinen se podrobit orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření. Pokud se odmítne vyšetření podrobit, je na něj nahlíženo jako na osobu pod vlivem alkoholu. V takovém případě bude zaměstnanec upozorněn na možnost výpovědi a bude s ním zahájeno řízení v této věci.

Hrazení nákladů za vyšetření

V případě, že se zaměstnanec vyšetření podrobí a nález u něj bude pozitivní, hradí zaměstnanec náklady na toto vyšetření, v opačném případě náklady hradí zaměstnavatel.

Chraňte sebe i svůj majetek a ošetřete si toto v rámci BOZP dokumentace!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.