Jak zvládnout horké počasí na pracovišti?

Letní počasí s sebou nepřináší jen dovolené, jsou to i nepříjemné horké dni na pracovišti. A to jak tom venkovním, i tom nevenkovním. Jak se během těchto parných letních dní chránit a jaká má zaměstnanec práva?

Klimatické podmínky na pracovišti jsou jedním z nejdiskutovanějších BOZP témat. Ať už jde o velmi horké dny, nebo naopak v zimních měsících při nezajištění dostatečného vytopení prostor. Vzhledem k aktuálnímu ročnímu období se dnes podíváme blíže na první z případů.

Zajištění vhodných nejen klimatických, ale i hygienických podmínek patří k povinnostem každého zaměstnavatele. Přípustnou teplotu na pracovišti upravuje vládní nařízení č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Součástí tohoto nařízení jsou tabulky, které na základě energetického výdeje během vykonávání pracovního úkonu, rozdělují zaměstnance do 8 tříd. Do nich své zaměstnance, na základě vlastního uvážení.

Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu včetně přípustných hodnota teplot na pracovišti

Třída práce

Druh práce

Energetický výdej
M  (W.m-2)

Minimální teplota (°C)

Maximální teplota (°C)

I

Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů.

≤ 80

 20

 27

IIa

Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.

81 až 105

 18

 26

IIb

Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou – dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka.

106 až 130

 14

 31

IIIa

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze – údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví – ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.

131 až 160

 10

 30

IIIb

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství.

161 až 200

 10

 26

IVa

Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole – chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny.

201 až 250

 10

 24

IVb

Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce na pracovištích hlubinných dolů – ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování větších kusů.

251 až 300

 10

 20

V

Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – transport těžkých břemen např. pytlů s cementemvýkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl.

     

 

Zdroj tabulky: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Na základě této tabulky se poté určuje pitný režim, střídání, přestávky, ale i případné zkrácení pracovní doby.

Nekvalitní pracovní podmínky přitom mají negativní vliv na efektivitu a produktivitu práce.

V nepřiměřeně horkém pracovním prostředí dochází k přehřívání organismu zaměstnanců, dehydrataci, rychlejšímu vyčerpání, bolesti hlavy apod. 

V nepřiměřeně horkém klimatu je zaměstnavatel povinen zajistit dostatečnou ventilaci vzduchu, dostatek tekutin a ve specifických situacích i tzv. ochranné nápoje.