Podle čeho (ne)vybírat vhodného dodavatele BOZP agendy?

Agendu BOZP a PO je ze zákona nutno mít, pokud jste podnikatel mající IČO, zejména tedy zaměstnance. Tato problematika může být matoucí a jevit se jako velmi složitá. Pokud cítíte, že na ni samo nestačíte je vhodné ji outsourcovat, tedy svěřit někomu, kdo ji rozumí a pomůže ji vypracovat, vézt a popřípadě i aktualizovat.

1.   Cena

Tento faktor by určitě neměl v rozhodovacím procesu hrát roli. Samozřejmě je vhodné brát v úvahu jako část firemních nákladů, ovšem cena by neměla být jedním z klíčových faktorů. Velmi levná společnost by mohla mít skryté poplatky, případně nedobrou či nedostatečnou kvalitu svých služeb.

2.   Reference

Nic nepředá zkušenost tak, jako upřímná reference. Většina společností mají své (především ty kladné) zveřejněné na svém webu či sociálních sítích. Pokud ovšem máte možnost si tyto reference ověřit, jen dobře pro vás.

3.   Historie na trhu a zkušenosti

To, jak dlouho je daná společnost již na trhu a kolik toho má za sebou určitě leccos prozradí o její kvalitě a kvalitě jejich služeb. Ideálně, pokud se společnost zúčastňuje nějakých konferencí, školení nebo soutěží.

4.   Nabídka služeb

Zajímat by vás určitě měla i nabídka služeb. Pokud společnost nenabízí nic jiného než obecné BOZP dokumenty, není to zrovna vhodný výběr. Dobrým znamením jsou konzultace, školení, kompletní vypracování a vedení BOZP dokumentace, zástup u kontrol, roční prověrky apod.

5.   Snaha o inovace

Být dobrý v oboru, ale nemusí stačit. Daná společnost by taky měla neustále sledovat aktuality a novinky v oboru a umět na ně správně reagovat, případně o novinkách informovat klienta. Velkým plusem je například vytvořený vlastní informační systém či jiný druh inovace pro zlepšení a zkvalitnění dané služby.