Bezpečnost práce je důležitá i v kanceláři

Práce v kanceláři

Stejně jako na jakémkoliv jiném pracovišti, i v kanceláři je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, protože i zde mohou zaměstnanci snadno přijít k úrazu. I přesto, že člověk sedí na židli a pracuje za počítačem, existuje spousta možností, jak si může nedopatřením ublížit.

Rizika při kancelářské práci

Mezi viditelná rizika, ke kterým na pracovišti často dochází, patří zakopnutí, uklouznutí, pád na rovině či přímo z kancelářské židle. Pak ale existují také neviditelná rizika, mezi která se řadí například potíže se zrakem, které mohou nastat kvůli neustálému sledování monitoru počítače. Také problémy s pohybovým ústrojím či psychická zátěž a stres jsou neviditelnými riziky, které na zaměstnance v kanceláři číhají. Zapomenout byste neměli ani na syndrom karpálního tunelu, který zaměstnanci může způsobovat zdravotní potíže dlouhé měsíce, někdy dokonce roky.

Zajistěte bezpečné podmínky na vašem pracovišti

Povinností každého zaměstnavatele je zajistit, aby pracovní prostředí bylo pro zaměstnance bezpečné. Jeho úkolem je proto všechna hrozící rizika na pracovišti odstranit nebo je alespoň co nejvíce snížit na minimum. Toho dosáhne pravidelným školením BOZP a PO a informováním zaměstnanců o jejich povinnostech a nutnosti je dodržovat. Investujte také do kvalitních kancelářských židlí, které budou pro zaměstnance ideální oporou. Nezapomeňte také své zaměstnance informovat o bezpečné manipulaci s elektrickými zařízeními a nepodceňujte ani ergonomii práce, která je pro jejich zdraví důležitá.