Bezpečnost práce v administrativě

bezpečnost práce

Možná se domníváte, že práce v oblasti administrativy je naprosto bezpečná a nehrozí pro ni žádná rizika. Opak je pravdou. I zde musíte dbát na dodržování pravidel a bezpečnost práce a ochrany zdraví. Jaké jsou povinnosti BOZP a PO při práci v administrativě?

Správná ergonomie

Správná ergonomie při práci v sedě může zabránit problémům se zády a krční páteří, ale také se zrakem či bolestí hlavy. Člověk, který pravidelně ve své práci sedí například u počítače, by měl pečlivě dodržovat ergonomická pravidla, aby co nejvíce omezil rizika, která z této činnosti vyplývají. A jak tedy vypadá správná ergonomie? Vzdálenost vašich očí od obrazovky by měla být 45-70 cm, v sedě by měla výška desky stolu odpovídat výšce opřených loktů, přičemž předloktí i nadloktí by měla být v pravém úhlu. Měli byste mít dostatečný prostor pro nohy tak, aby šly natáhnout. Židle či křeslo by vám měly umožňovat vzpřímené sezení.

Elektrická zařízení

Elektrická zařízení jsou v kancelářích běžnou součástí, a tudíž byste měli počítat i se s nimi spojenými riziky. Měli byste se řídit dle návodů výrobce a také dodržovat pravidelné revize elektrospotřebičů. Zaměstnanci mohou utrpět úraz elektrickým proudem – ať už od počítače, tiskárny či mikrovlnné trouby. Tato zařízení a jejich poruchy navíc mohou vést k požáru, který opět dostává zaměstnance do ohrožení.

Mohlo by vás zajímat: Bezpečná práce s elektrospotřebiči.

I káva může být nebezpečná

Jedním z rizik může být i na první pohled nevinná příprava kávy. Může dojít například k opaření rychlovarnou konvicí nebo i samotnou kávou. Nedodržování bezpečných postupů při čištění kávovaru – pokud dochází například k odvápňování, které není nijak nahlášeno nebo označeno, může dojít k požití chemikálie jiným zaměstnancem.

Nemoci z povolání

V rámci dlouhodobého hlediska jsou zaměstnanci pracující v administrativě vystaveni velké psychické zátěži a stresu z práce. Velmi časté důsledky této práce jsou dlouhodobé bolesti hlavy, poškození zad a krční páteře, syndrom karpálního tunelu a problémy se zrakem. Ne všemu se dá 100% předcházet, ale v rámci BOZP bychom měli udělat možné maximum pro snížení dopadů práce na lidské zdraví.

Mohlo by vás zajímat: Psychická zátěž je novým rizikem na pracovišti. Jak jí čelit?

Školení

Ani v této oblasti nezapomeňte na školení zaměstnanců. Školení by je mělo seznámit se všemi zásadami BOZP, potenciálními riziky na jejich pracovišti a také jakým způsobem se dají omezit.

Přečtěte si také:

Školení protipožární ochrany.

Nové minimální teploty na pracovištích.

Druhy školení zaměstnanců.