K čemu slouží nouzové osvětlení?

nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení patří mezi požárně bezpečnostní zařízení, na které se dbá i při samotné kolaudaci budov. Specifické je, že v případě selhání běžného osvětlení, je na rozdíl od něj to nouzové napájeno z nezávislého zdroje.

K čemu slouží?

Nouzové osvětlení především usnadňuje orientaci a tedy i bezpečný odchod osob z budovy, ve které došlo k selhání běžného napájení. Zároveň mohou sloužit k takzvanému „bezpečnému ukončení činnosti“ – tedy pokud zaměstnanec právě používá při práci nějaký stroj či zařízení, umožní mu při výpadku elektřiny bezpečné vypnutí a opuštění pracoviště.

Jak funguje?

Na rozdíl od běžného osvětlení je to nouzové připojené na nouzový zdroj energie. Ten musí být nezávislý na externích dodávkách energie z veřejné rozvodné sítě.

Přečtěte si také: Požárně bezpečnostní zařízení a jeho funkce

Revize

Stejně jako u dalších požárně bezpečnostních zařízení je i u nouzového osvětlení nutná pravidelná revize. Revize slouží především kontrole správné funkčnosti. Funkčnost se musí kontrolovat nejméně jednou za rok a může ji provádět pouze osoba odborně způsobilá.

Přečtěte si také: Provádění revizí elektrických zařízení

Kde všude by se měla nouzová světla nacházet?

Měla by především vést podél únikových cest a tedy označit každé dveře určené pro nouzový východ. Dále by měla být v blízkosti schodiště tak, aby bylo dobře osvětlené a umožnilo bezpečný odchod osob z budovy. Kromě světel musí být jasně vidět také značky, které jsou na všech východech a podél únikových cest. Musí být tedy také osvětleny!

Osvětlení musí být přítomné také při každé změně směru či křížení chodeb.