Požárně bezpečnostní zařízení a jeho funkce

požárně bezpečnostní zařízení

Pomocí požárně bezpečnostních zařízení můžete snížit ztráty při případném požáru, ale také zachránit lidské životy. Věnujte proto jim a jejich funkci dostatečnou pozornost.

Požárně bezpečnostní zařízení jsou taková zařízení, která jejichž funkcí je zajistit signalizaci požáru, únik osob a omezení požáru. Jednoduše řečeno, mají snížit škody způsobené případným požárem. Při správném fungování vytvářejí účinnou ochranu lidského zdraví a života, ale také ochranu majetku, proto byste na ně neměli zapomínat.

Funkce

Požárně bezpečnostní zařízení dělíme na druhy dle jejich funkce:

 • Pro požární signalizaci
  • Např. elektrická požární signalizace, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par
 • Pro potlačení požáru nebo výbuchu
  • Např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, samočinné hasicí systémy
 • Pro usměrňování pohybu kouře při požáru
  • Např. zařízení pro odvod kouře a tepla, kouřotěsné dveře, zařízení přetlakové ventilace
 • Pro únik osob při požáru
  • Např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří
 • Pro zásobování požární vodou
  • Např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů
 • Pro omezení šíření požáru
  • Např. požární klapka, požární dveře, vodní clony, požární překážky a ucpávky
 • Zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu

Mohlo by vás také zajímat: Požární dveře a nejčastější chyby v jejich užívání

Vyhrazené druhy PBZ

Dále existují vyhrazené druhy PBZ, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky [§ 1 písm. e) vyhlášky o požární prevenci]. K nim řadíme například zařízení pro detekci hořlavých plynů, elektrickou požární signalizaci, požární klapky a další.

Instalace a kontroly

Jaké množství, druhy a způsob vybavení prostor PBZ vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo z podobné dokumentace. Správnou instalací to ale nekončí, nezapomeňte ani na pravidelné kontroly provozuschopnosti. Provozuschopnost se kontroluje nejméně jedenkrát za rok, pokud není výrobcem nebo projektovou dokumentací stanoveno jinak.

Přečtěte si také:

Zákaz kouření spojený s problematikou požární ochrany

Požární ochrana na pracovišti. Co všechno obnáší?

Co patří mezi nejčastější příčiny vzniku požárů?