Bezpečnost v domovech pro seniory

bozp v domovech pro seniory

Pravidla BOZP a PO jsou v pečovatelských specifická a obzvlášť přísná. Zaměstnanci totiž mimo jiné odpovídají za zajištění bezpečnosti uživatelů služeb. Jaká jsou rizika a preventivní opatření v domovech pro seniory?

Rizika

V domovech pro seniory je celá řada potenciálních rizik, která navíc souvisí i s uživateli daného zařízení. Klienti jsou totiž ve vyšším věku, mohou být nemocní, mají zpomalené reakci a mobilitu. Mezi nejčastější rizika patří uklouznutí či zakopnutí, je proto potřeba co nejvíce minimalizovat případné překážky – vyčnívající kabely, mokrá podlaha, vysoké prahy a podobně. U zaměstnanců je poté velmi časté riziko manipulace s předměty, ale i pacienty. Právě nedodržování stanovených váhových limitů vede k muskuloskeletálním poruchám, jako je bolest zad či horních končetin.

Nesmíme zapomenout ani na možnou agresi. Zvlášť u pacientů, kteří trpí kognitivními poruchami, jako je demence, nastávají situace, kdy jsou vůči zaměstnancům agresivní.

Přečtěte si také: Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?

Signalizace dle kapacity

Již 1. 12. 2021 nabyl účinnost Zákon č. 415/2021 Sb., který například řeší požární ochranu v zařízeních sociálních služeb. Elektrická požární signalizace se má nově povinně nacházet v zařízeních sociálních služeb. Zařízení sociálních služeb, v nichž je ubytovací kapacita nad 50 osob, musí být vybavená elektrickou požární signalizací. 

V zařízeních, kde je ubytovací kapacita 50 nebo nižší, musí být zařízení autonomní detekce a signalizace.

Přečtěte si také: Elektrická požární signalizace v domech s pečovatelskou službou

Školení

Jelikož je bezpečnost v domovech pro seniory specifická a zahrnuje velké množství povinností a pravidel, musí být zaměstnanci řádně proškolení. Zaměstnavatelé kromě toho také odpovídají za zajištění bezpečného prostředí a pracovního vybavení.