Jaká rizika vytváří prašnost na pracovišti?

prašnost na pracovišti

Jak vlastně definuje prašnost na pracovišti? Kde se nejčastěji vyskytuje a jaká rizika představuje? V rámci BOZP byste ani na tento faktor neměli zapomínat.

Co je to prašnost?

Prašno můžeme definovat jako znečištění ovzduší hmotnými částicemi. Ty poté rozptýlené ve vzduchu tvoří takzvané aerosoly, které můžeme podle velikosti a množství částic dělit na prach, kouř a dým.

Prašnost je řešena v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a kde jsou rovněž stanoveny PEL pro prašnost v pracovním prostředí.

Přečtěte si také: Ochraňte své zaměstnance před úrazy očí!

Možná rizika

Většina částic, které jsou větší než 0,005 mm neprojde do dolních částí dýchacích cest, tam se dostanou pouze ty nejmenší částice. Právě tyto částice se poté usazují na kůži, sliznicích a mohou vést k jejich ucpání a zánětům. Vlivem prachu také častěji dochází k zánětům spojivek či vzniku ječných zrn.

Prach má mimo jiné také karcinogenní účinky, a to zejména ten, který vzniká při broušení a leštění některých druhů dřev.

Jak zjistit podíl prachu v pracovním prostředí?

Míru znečištění ovzduší prachem můžeme vyjádřit pomocí koncentrace již zmíněného aerosolu. Většinou se měří průměrné celosměnové koncentrace pomocí metody prosévání vzduchu přes filtrační materiál.

Přečtěte si také: Sexuální obtěžování na pracovišti. Jak ho řešit?

Prevence

Pro prevenci před velkou mírou vdechování prachu na pracovišti slouží především OOPP. Mezi tyto ochranné pomůcky patří například polomasky a respirátory.

 

Novinky v BOZP za uplynulý rok
Uchovávání chemických látek v neoriginálních obalech
Ukliďte si na pracovišti