Bezpečnost práce u policie

bozp policie

Je vůbec možné zajistit bezpečnost práce u policie? Už ze samé podstaty se jedná o nebezpečnou profesi, a to v mnoha ohledech. Právě BOZP zde tedy hraje podstatnou roli, co všechno obnáší a na co byste neměli zapomenout?

Specifické faktory

U policie je mnoho faktorů, kvůli kterým se jejich práce řadí do kategorie se zvýšeným rizikem. Těch je totiž hned několik a velmi pestrých – ať už se jedná o riziko kvůli manipulaci se zbraněmi či donucovacími prostředky, používání dopravních prostředků, jednání s problémovými či agresivními osobami a mnoha dalších. Policisté se ale mnohdy dostanou do situací, které nelze předvídat a které by nás možná ani nenapadly. Tyto situace jsou nejrizikovější, protože se na ně nedá připravit.

Přečtěte si také: Víte, jak správně postupovat při pracovním úrazu zaměstnance?

Jak zvládnout i tato rizika?

Pro vedení policie platí stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnavatele. Musí tedy zajistit hodnocení a prevenci rizik, a to dle  § 9 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Rizika stanovte podle počtu zaměstnanců a zamyslete se nad jejich závažností. Podle toho vypracujte opatření, která budou na míru vašemu pracovnímu prostředí.

Přečtěte si také: Jak má vypadat obsah lékárničky na pracovišti?

Najmout si externisty?

Externí specialisté na agendu BOZP vám poradí a zajistí vám základní požadavky. Policie si může externího specialistu najmout, ale vždy se doporučuje spolupráce s přiděleným policistou, který dobře zná prostředí a umí odhadnout a vyhodnotit rizika.

Služby externí firmy můžete využít například při školení zaměstnanců v BOZP, provádění prověrek, řešení pracovních úrazů nebo zajišťování bezpečnostních značek.

Mohlo by vás také zajímat:

 

https://www.exteria.cz/jak-eliminovat-rizika-na-pracovisti/
Úřad práce posiluje bezpečnost svých úředníků
Sexuální obtěžování na pracovišti? Jak ho řešit?