BOZP v restauraci a dalších podnicích je složitá záležitost

bozp v restauraci

Bezpečnost práce je součástí všech odvětví, u některých je ale tato oblast složitější než u jiných. Všechna pracoviště a povolání mají svá rizika, která je nutné řešit. V pohostinství najdeme těchto rizik v rámci BOZP mnoho, proto se na ně dnes podíváme.

Každý zaměstnavatel je povinen na pracovišti hledat možná rizika a následně je řešit, aby nedošlo k ohrožení zdraví zaměstnanců. V pohostinství narazíme na běžná rizika, která jsou součástí téměř každého povolání, jako je častý pohyb rukou a paží či nebezpečí uklouznutí. Máme zde ale také kombinaci rizik, která jsou specifická. Mezi ně patří nebezpečí úrazů při práci se stroji, potravinami, ostrými nástroji, horkou vodou nebo neustálá práce na nohách. Nesmíme zapomenout ani na stres, který k tomuto odvětví neodmyslitelné patří.

Přečtěte si také: 10 pravidel BOZP pro malé rodinné penziony i velké hotely.

Specifika oboru

Dle průzkumu ESENER provedený agenturou EU-OSHA patří mezi hlavní rizika již zmiňovaný pohyb rukama, dále vystavení vysokým teplotám, možnost úrazu vlivem některého zařízení a nakonec různé pády, uklouznutí a další.

Protože sektor pohostinství zahrnuje mnoho subjektů, jako jsou hotely, restaurace, kavárny, bistra cukrárny, jsou také rizika velmi individuální.

Přečtěte si také: Mladiství brigádníci mají specifické potřeby v rámci BOZP.

Možná prevence?

Průzkum ESENER se také zabýval možnými opatřeními, která by snižovala dopad rizik. V rámci fyzického zdraví doporučují dodržování přestávek, na které mnohdy zaměstnanci zapomínají, nebo je zkrátka nestíhají. Právě přestávka pomáhá nejen k uvolnění rukou a celého těla, ale i k psychickému odpočinku. S ohledem na psychické zdraví výzkum zjistil, že pokud má zaměstnanec větší míru volnosti v rozhodování ohledně toho, jak bude danou práci odvádět, je také pod menším tlakem a nepůsobí na něj tolik stres.