Mladiství brigádníci mají specifické potřeby v rámci předpisů

mladiství brigádníci a bozp

Blíží se léto, které je pro mladistvé a studenty symbolem prázdnin, ale i letních brigád. Pokud nabízíte práce pro mladistvé, dbejte na dodržení všech zásad BOZP, v opačném případě může dojít ke zbytečným úrazům. Na jaké specifické potřeby mají mladiství brigádníci právo?

Mladiství pracovníci by měli vykonávat pouze takovou práci, která odpovídá jejich fyzickému a rozumovému vývoji. Proto přizpůsobte brigádníkům nejen typ práce, ale i rozsah jejího výkonu. Jako zaměstnavatel musíte mladistvým poskytnout dostatečné školení, kde je seznámíte s možnými riziky a způsoby, jak se jim vyhnout. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel také povinen poskytnout takové pracovní prostředí, které dodá mladistvému podmínky pro všestranný rozvoj.

Přečtěte si také: Co všechno řeší požárně bezpečnostní řešení?

Omezte pracovní dobu

U mladistvých dochází zejména k omezení doby, po kterou mohou pracovat. Délka jedné směny nesmí denně překročit 8 hodin a týdně 40 hodin. Zároveň má mladistvý brigádník právo na odpočinek mezi směnami v rozsahu nejméně 12 hodin. Mladiství pracovníci mají zakázány přesčasy i práci v noci!

Další povinnosti zaměstnavatel

Mezi další povinnosti, které jsou specifické pro práci mladistvých je například to, že není možné s nimi uzavírat dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách. Dále nesmí prodávat tabákové výrobky nebo alkohol. Zaměstnavatel také vede seznam všech mladistvých zaměstnanců, kde je uvedeno jejich jméno, datum narození a druh práce, kterou vykonávají.

Ztrácíte se v moři povinností v rámci BOZP?

Nechte to na odbornících z EXTÉRIA. V případě zájmu o vyhotovení potřebné dokumentace, její vedení a v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.