Školení první pomoci – jak by mělo vypadat a kdo jej může provést?

školení první pomoci

Povinnost školení zaměstnanců v první pomoci ukládá přímo zákoník práce, a proto byste jej rozhodně neměli podceňovat. Co všechno školení obsahuje, kdo ho může provádět a proč byste jej neměli vykonávat online? Na všechny tyto otázky dostanete odpověď v tomto článku.

Individuální řešení

Povinnost vztahující se k proškolení zaměstnanců ohledně první pomoci vyplývá z § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, přesto na ni někteří zaměstnavatelé stále zapomínají a u kontroly na tuto neznalost doplácejí.

Kurz první pomoci seznamuje zaměstnanci se základy poskytnutí nezbytné lékařské péče před příjezdem zdravotníka. Někdy se může jednat o drobné ošetření, někdy o záchranu života. Cílem kurzu je tedy naučit zaměstnanci reagovat v krizových situacích a okamžitě pomoci.

Protože je každé povolání a práce jiná, školení vždy odpovídá konkrétnímu pracovišti a jeho individuálním rizikům, na která mohou pracovníci narazit.

Kromě teoretických znalostí se školení zaměřuje také na praktický nácvik dovedností, ať už je to obvázání ráno, nebo masáž srdce.

Školení nedělejte online

Školení první pomoci obstarává osoba způsobilá v prevenci rizik týkající se BOZP nebo instruktor první pomoci. Ač mohou zaměstnanci absolvovat školení online přes internet, výrazně doporučujeme jeho zajištění prezenční formou. Nejen právě z praktického hlediska, kdy se zaměstnanci učí nabyté vědomosti použít v praxi, ale i z hlediska nejasností a dotazů, kterou výrazně ovlivňují to, jak se v krizovém případě člověk zachová.

Zajistěte bezpečné pracoviště pro své zaměstnance

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.