Co je BOZP školení a jak často by se mělo opakovat?

Školení

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nejzákladnější druh školení, které musí všichni zaměstnavatelé pro své zaměstnance zajistit. Tuto povinnost ostatně nařizuje přímo samotný zákoník práce.

Jak často školení BOZP provádět?

Zákon výhradně nestanovuje četnost, s jakou by se mělo školení BOZP opakovat. Vše záleží na prostředí a povaze pracoviště, a také na tom, jaká potenciální rizika zde zaměstnancům hrozí. V případě, že je pravděpodobnost potenciálních rizik na pracovišti vysoká, musí zaměstnavatel provádět školení v pravidelných termínech. Jejich specifikace pak záleží na konkrétním zaměstnavateli. V praxi se školení BOZP a PO opakuje většinou jednou za dva až tři roky. Na některých pracovištích se však zaměstnanci školí v bezpečnosti práce každý rok.

Kdy je školení BOZP nezbytné?

Existují však případy, kdy je školení BOZP doslova nezbytné. Je to například v situaci, kdy do práce nastupuje nový zaměstnanec, a je tedy nutné provést vstupní školení BOZP. Absolvovat školení je také potřeba v situaci, kdy se změní pracovní zařazení nebo druh práce zaměstnance. Školení BOZP a PO se provádí také při zavedení nové technologie či zařízení do provozu.