Vstupní školení BOZP a PO jako nedílná součást každé společnosti

Školení

Každý zaměstnavatel je povinný pro zaměstnance, kterého nabírá, nebo který přechází na jinou pracovní pozici, zajistit vstupní školení BOZP a PO. Bez absolvování tohoto školení zaměstnanec nemůže svou práci vykonávat. Co takové vstupní bezpečnostní školení vlastně obsahuje?

Školení BOZP a PO v praxi

Každý zaměstnavatel ručí za to, že jeho zaměstnanci absolvovali vstupní školení BOZP a PO hned při svém nástupu do práce. Pracovníci jsou pak povinni dané předpisy a pokyny, se kterými se v rámci školení BOZP seznámili, dodržovat. Bezpečnostní předpisy jsou totiž závazné pro každého zaměstnance dané společnosti. Školení BOZP a PO obsahuje informace, jako jsou:

  • Seznámení pracovníka s pracovním a ergonomickým prostředím pracoviště,
  • Seznámení zaměstnance s přístroji, zařízeními, pracovními pomůckami, stroji, materiály a surovinami, které během své práce bude využívat,
  • Upozornění zaměstnance na přísný zákaz užívání alkoholu a jiných návykových a omamných látek či jejich nošení na pracoviště,
  • Seznámení pracovníka o zákazu nošení nepovolených předmětů, které by mohly zapříčinit jeho pracovní úraz či ohrozit někoho jiného,
  • Seznámení pracovníka s bezpečnou obsluhou a bezpečnostním zajištěním strojů a přístrojů proti náhlému spuštění či proti spuštění neoprávněnou osobou apod.

Pro každého zaměstnance jsou informace, které získal v rámci školení BOZP a PO, závazné a musí je proto dodržovat. Jedině tak dokáže snížit pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu na minimum či jej úplně eliminovat.