Požární ochrana na pracovišti. Co všechno obnáší?

Požární ochrana

Zajištění požární ochrany patří k základním povinnostem, které každý zaměstnavatel musí ze zákona na svém pracovišti dodržovat. Jedině tak totiž dokáže zaměstnancům garantovat bezpečné pracovní prostředí a vyhnout se tím případným vážným nehodám a pracovním úrazům.

Požární ochrana je nutnost, bez které se na pracovišti neobejdete

Každé podnikání vyžaduje dodržování směrnic a podmínek. Jednou z nich je právě požární ochrana (PO). Tu je povinen zajistit každý podnikatel nebo zaměstnavatel, a to bez ohledu na to, jakou podnikatelskou činnost provozuje.

Požární ochrana zahrnuje:

  • Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v dané oblasti
  • Zajištění optimálních podmínek pro hašení požáru
  • Instalace požární techniky a bezpečnostních zařízení
  • Revize spotřebičů a strojů
  • Umístění bezpečnostních značek

Pokud jste v situaci, kdy podnikáte v pronajatých prostorech, za dodržování požární ochrany odpovídáte nejen vy, ale také samotný pronajímatel. Ten požární ochranu zajišťuje pouze v prostorech, které jsou využívané společně. Všechny vaše povinnosti a jejich rozsah, vztahující se k PO, by měly být vždy uvedené v nájemní smlouvě.

Předcházejte problémům

Pokud se chcete obloukem vyhnout případným sankcím či problémům, dbejte zejména na pečlivě zpracovanou dokumentaci požární ochrany, dodržování všech předpisů a pravidelnou kontrolu. Mějte také na paměti, že bezpečí na pracovišti jste povinni zajistit nejen svým zaměstnancům, ale také každému, kdo na vaše pracoviště vstoupí.

Jestliže i přesto dojde k porušení předpisů či dokonce pracovnímu úrazu, můžete se odpovědnosti vyhnout pouze v případě, že jste danou osobu se všemi riziky seznámili a řádně ji poučili. Kromě toho musíte doložit, že jste dodržování předpisů vyžadovali a zároveň je také kontrolovali. S požární ochranou jde ruku v ruce také BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), na kterou byste určitě neměli zapomínat.