Jak by rozhodně neměly vypadat požární dveře?

požární dveře

Požární dveře slouží jako jeden z nástrojů požární ochrany. Jejich přítomnost na pracovišti může zamezit šíření požáru, ale i zachránit lidské životy. Užívejte je proto správně! Jak by tedy rozhodně neměly vypadat požární dveře?

Na co jsou požární dveře dobré?

Dveře mají za úkol především minimalizovat šíření ohně a kouře v budově, musí proto splňovat určité normy a mít specifické vlastnosti. Mezi hlavní vlastnosti patří požární odolnost, minimální vzdálenost mezi dveřmi a okolními stěnami, funkce utěsnění kouře a systém automatického zavírání.

Kromě těchto parametrů je poté zásadní také jejich správná instalace a používání požárních dveří. Pokud jsou totiž dveře často používány, může dojít k narušení jejich integrity.

Přečtěte si také: Vysazené požární dveře vás neochrání!

Co říká zákon?

Požární dveře jsou v české legislativě zakotveny hned v několika případech. Důležité je říct, že právní předpisy rozlišují dveře požární, jejichž funkce jsou zmíněné výše, a poté kouřotěsné požární dveře, které brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělících konstrukcích.

Tyto dveře MUSÍ být označovány – fyzicky, ale i v projektové dokumentaci. Značení musí být vždy viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné.

Pravidelné kontroly

Protože dveře spadají do požárně bezpečnostních zařízení, je nutné je pravidelné kontrolovat. Paragraf 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci stanovuje kontrolu provozuschopnosti požárních dveří nejméně jednou za rok, nestanovuje-li výrobce, průvodní dokumentace nebo prováděcí dokumentace, případně posouzení požárního nebezpečí, lhůtu kratší.

Nejčastější chyby v provozu

Naši technici se již mnohokrát setkali s nešvary týkajícími se požárních dveří. Mezi běžné závady při jejich provozu patří mechanické poškození dveří, odstranění samozavírače, jejich úplné vysazení nebo zatarasení jinými předměty. Klasickou chybou je také to, že jsou dveře zajištěné jiným předmětem v otevřené poloze.

Když propukne požár, je už pozdě. Udělejte první krok už nyní!

Chcete se ujistit, že máte vše ohledně požární ochrany v pořádku? Využijte komplexní službu jedinečného konceptu v oboru BOZP a PO. Odborníci z EXTÉRIA vám zpracují kompletní dokumentacipravidelně ji aktualizují. Navíc vás zastoupí při kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů a HZS. Šetřete peníze a lidské životy!